Nu inför vi “Siavosh Derakhti Priset” i FN:s anda

Nu står det klart. Nu inför vi “Siavosh Derakhti Priset” på Malmö latinskolan. Det är en stor ära för mig att ge tillbaka till Samhället och till min skola där allt startade med mitt arbete. Priset ska gå till någon eller några som inspireras, motiveras, uppmuntras och få fler unga att engagera sig att jobba under FN:s anda inom Mänskliga Rättigheter.

Priset kommer att delas ut på FN dagen varje år på Malmö latinskolan. Priset innebär ett stipendiat och en resa under “Fredens namn”.

Nu ger vi tillbaka till Malmö, Malmö latinskolan & till Samhället.